Hotline: 0946.999.111 - 0914.663.139

SẢN PHẨM MỚI

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 9 lõi lọc

  Giá gốc: 5,550,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 4,550,000 VNĐ

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 8 lõi lọc

  Giá gốc: 5,150,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 4,150,000 VNĐ

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 7 lõi lọc

  Giá gốc: 4,950,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 3,950,000 VNĐ

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 6 lõi lọc

  Giá gốc: 4,850,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 3,850,000 VNĐ

 • Bơm hỏa tiễn

  4EBPm10-1.5

  6,900,000 VNĐ
 • Bơm hỏa tiễn

  4EBPm6-1.1

  5,870,000 VNĐ
 • Bơm hỏa tiễn

  4EBPm3-0.75

  5,450,000 VNĐ
 • Bơm ly tâm

  EHm/5AM

  4,140,000 VNĐ
 • Bơm ly tâm

  EHm/5BM

  3,930,000 VNĐ
 • Bơm ly tâm

  EHm/5B

  2,810,000 VNĐ
 • Bơm thả bể

  EQS13-34/1.5i

  6,430,000 VNĐ
 • Bơm thả bể

  EQS15-20/1.1i

  5,890,000 VNĐ