Hotline: 0946.999.111 - 0914.663.139

SẢN PHẨM MỚI

 • Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SQ

  2,900,000 VNĐ
 • Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

  2,750,000 VNĐ
 • Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SQ

  2,650,000 VNĐ
 • Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SL

  3,250,000 VNĐ
 • Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SL

  3,100,000 VNĐ
 • Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SL

  3,000,000 VNĐ
 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 9 lõi lọc

  Giá gốc: 5,550,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 4,550,000 VNĐ

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 8 lõi lọc

  Giá gốc: 5,150,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 4,150,000 VNĐ

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 7 lõi lọc

  Giá gốc: 4,950,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 3,950,000 VNĐ

 • Máy lọc nước R.O THM

  Pro+ 6 lõi lọc

  Giá gốc: 4,850,000 VNĐ

  GIÁ ƯU ĐÃI 3,850,000 VNĐ

 • Bơm hỏa tiễn

  4EBPm10-1.5

  6,900,000 VNĐ
 • Bơm hỏa tiễn

  4EBPm6-1.1

  5,870,000 VNĐ