Hotline: 0946.999.111 - 0914.663.139

Tuyển dụng

 • Nơi làm việc: TP.HCM
  Hình thức công việc: Toàn thời gian cố định
  Kinh nghiệm: 03 năm
  Yêu cầu bằng cấp: Đại học
  Yêu cầu giới tính: Nam (25 - 29 tuổi)
  Số lượng cần tuyển: 01 

 • Nơi làm việc: TP.HCM
  Hình thức công việc: Toàn thời gian cố định
  Kinh nghiệm: 03 năm
  Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng
  Yêu cầu giới tính: Nam (25 - 29 tuổi)
  Số lượng cần tuyển: 01 

 • Nơi làm việc: Miền Nam
  Hình thức công việc: Toàn thời gian cố định
  Kinh nghiệm: 03 năm
  Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng
  Yêu cầu giới tính: Nam (Độ tuổi từ 30 - 34 tuổi)
  Số lượng cần tuyển: 06

 • Nơi làm việc: TP.HCM, Miền Nam
  Hình thức công việc: Toàn thời gian cố định
  Kinh nghiệm: 02 năm
  Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp
  Yêu cầu giới tính: Nam (Độ tuổi từ 25 - 29 tuổi)
  Số lượng cần tuyển: 10 

   

 • Nơi làm việc: TP.HCM
  Hình thức công việc: Toàn thời gian cố định
  Kinh nghiệm: 02 năm
  Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng
  Yêu cầu độ tuổi: 25 - 29 tuổi
  Số lượng cần tuyển: 02